Ippuku Berkeley

Barley

BTG BTL
香吟のささやき KOGIN NO SASAYAKI 25% 1200 7800
一粒の麦 HITOTSUBU NO MUGI 25% 1200 7800
さつま邑/麦 SATSUMA MURA MUGI 25% 800 6000
つくし黒 TSUKUSHI KURO 25% 800 6000
つくし白 TSUKUSHI SHIRO 25% 1000 6500
中々 NAKA NAKA 25% 1200 7800
のんのこ黒 NON NO KO KURO 25% 1100 7000
壱岐 IKI 24% 900 6300
山乃守 YAMA NO MORI 25% 900 6300
銀座のすずめ GINZA NO SUZUME 25% 800 6000
吾空 GOKOO 25% 1000 6500
* いいちこフラスコ IICHIKO FRASCO 30% 1000 11500
* 千年の眠り SENNEN NO NEMURI 40% 1000 11500
* 百年の孤独 HYAKUNEN NO KODOKU 40% 1800 20000